ماده 17 قانون نظام صنفی، مصوب هیات مدیره اتحادیه صنف تعمیرکاران و فروشندگان تلفن ثابت و همراه  


دستورالعمل اجرایی واحدهای صنفی برای تعمیرکاران تلفن ثابت و همراه مراکز خدماتی  


مراکز خدماتی و تعمیر کنندگان تلفنهای همراه موظف به اجرای موارد زیر می باشند.
1.خاموش شدن گوشی و عیوبی که در حین تعمیرات به واسطه آب خوردگی و ضربه به وجود می آید به عهده مرکز خدماتی نمی باشد لذا  تعمیرکار قبل از دریافت گوشی این موضوع را می بایست به اطلاع مشتری رسانده و در فاکتور قید شود.
2.در صورت نصب نرم افزار، flash یا reset کردن گوشی نسبت به حذف کلیه اطلاعات با مشتری هماهنگ شود.
3.حفظ و نگهداری کلیه اطلاعات (عکس، فیلم، شماره تلفن و پیامک های داخل گوشی) به عهده مشتری می باشد لذا مشتری می بایست قبل از ارائه آن به تعمیرکار نسبت به بکآپ گرفتن اطلاعات خود اقدام کند.
4.تعمیرکار در صورت تعمیر نشدن گوشی آن را به همان صورت قبل تحویل مشتری نمایید.
5.در صورت که هزینه تعمیرات گوشی از مبلغ توافقی اولیه بیشتر باشد باید حتما با اطلاع مشتری تعمیر گردد.