سوالاتی که در متن زیر به ان جواب داده شده است  :

  1. تشخیص تاچ ال سی دی اصل؟
  2. تفاوت تاچ ال سی دی کپی و فیک با اورجینال و اصل ؟
  3. علت تفاوت قیمت تاچ ال سی دی موبایل در بازار؟

برسی تاچ و ال سی دی که از نظر درجه بندی به 2 دسته تقسیم میشوند.

درجه 2 : به نامهای کپی-فیک-های کپی و فرعی معروف و شناخته میشوند.

تاچ و ال سی دی درجه 2 از نظر کیفیت تاچ و کیفیت ال سی دی بسیار ظعیف بوده و در بعضی از موارد کمتر از 3 ماه کارای خود را از دست میدهد.

-

درجه 1: به نامهای اصلی-اورجینال-نو معروف و شناخته میشوند که در بازار چندین نوع از همین تاچ و ال سی دی وجود دارد.

تاچ و ال سی دی نوع A که 100 درصد اصلی بوده و همانند تاچ و ال سی دی قبلی خود گوشی است؛ این تاچ و ال سی دی در سایت موجود بوده و با قیمتی مناسب عرضه میگردد.

تاچ و ال سی دی نوع AA  گلس تعویض شده:: تاچ و ال سی دی از چندین لایه تشکیل شده که گلس همان لایه اولیه است که شما آن را با انگشت لمس میکنید و اگر این لایه بشکند یا صدمه ببیند در صورتی که تاچ و ال سی دی سالم باشد این لایه (گلس) قابل تعویض است.

تاچ و ال سی دی نوع AAA تعویض ای سی ال سی دی شده::این نوع تاچ و ال سی دی در زمان ساخت در زیر دستگاه میشکند و یا بعد از ساخت تاچ و ال سی دی ای سی ال سی دی جواب نداده و از نظر شرکت سازنده معیوب شناخته میشود.

تاچ و ال سی دی نوع AAAA ترمیم فلت شده::باز هم این نوع تاچ و ال سی دی در زمان ساخت زیر دستگاه فلت تاچ و ال سی دی پاره یا معیوب میشود و از نظر شرکت سازنده غیر قابل استفاده میشود.

تاچ و ال سی دی AAAAA تعویض ای سی لایت شده:این نوع تاچ و ال سی دی همانند نوع AAAبوده و تفاوت چندانی ندارد.

 و در اخر تفاوت قیمتها در بازار بعلت چندین مدل و چندین نوع بودن تاچ و ال سی دی می باشد.